Tomasz Rzepa

OKRĘG NR 2

Informacje o kandydacie

Minęły cztery lata kadencji samorządu. W tym czasie wiele razy spotykałem się i rozmawiałem z mieszkańcami, wsłuchując się w ich głosy, poglądy, wypowiedzi, wskazówki i sugestie. Wiele z nich znajdowało potem odzwierciedlenie w konkretnych wnioskach, których celem było spełnienie ich oczekiwań. Zdecydowana większość inwestycji i przedsięwzięć w moim okręgu wyborczym (os. 1000-lecia) to właśnie wynik brania sobie do serca opinii mieszkańców. To właśnie dzięki Waszym sugestiom powstał parking przy MSP nr 6 wzdłuż ul. Stefana Batorego, na naszych oczach kończy się remont ul. Władysława Łokietka.

Już niedługo za blokiem nr 2 na ul. Kazimierza Wielkiego powstanie nowy i funkcjonalny plac zabaw, czy mobilne przejście dla pieszych na ul. 1 Maja.

W przyszłym roku wybudowane będzie nowe centrum przesiadkowe na FOCHU. Wyremontowana MSP nr 6 stanie się największym przedszkolem w Knurowie zaspokajając całkowicie potrzeby mieszkańców w tym względzie. To tylko część tematów, którymi się zajmowałem, o które zabiegałem i których efekt widać już dziś.

Uczciwie biorę odpowiedzialność za swoje decyzje, niekiedy bardzo trudne, mając na celu wyłącznie dobro Knurowa i jego mieszkańców. Reprezentując swoich wyborców starałem się i będę starał zajmować się wszystkimi tematami, które są dla nich ważne – nie tylko przysłowiowa dziura w jezdni.

W wyniku tych spotkań i rozmów, w tym roku odbyły się m.in. już X Knurowskie Dni Integracji „Bądźmy Razem”, których jestem pomysłodawcą, prowadzącym i głównym organizatorem. To nie tylko kilkudniowe spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim zmienianie barier w postrzeganiu osób niepełnosprawnych, jak również barier architektonicznych. W budynkach MSP nr 2, MP nr 13 czy Urzędu Miejskiego zostały zainstalowane windy, stopniowo dostosowywane są drogi, krawężniki czy budynki użyteczności publicznej do możliwości osób niepełnosprawnych. Zdaję sobie sprawę, że dużo już zrobiono, ale jeszcze dużo przed nami, o co w dalszym ciągu będę się starał.

Knurów z roku na rok staje się miastem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców, pięknym, docenianym nie tylko przez miejscowych, ale także przez przyjezdnych i gości. To zasługa wielu knurowian, którzy w codziennym trudzie pracują dla siebie, swoich rodzin, a przy tym również dla całej naszej knurowskiej społeczności. To też dzieło setek społeczników, osób nietuzinkowych i bezinteresownych, zrzeszonych w stowarzyszeniach i organizacjach, które – to wcale nie przesadne słowa – czynią dobro, bądź to dobro pomnażają, stają się dla nas wszystkich wzorem do naśladowania.

Proszę o Wasz głos w nadchodzących wyborach, obiecuję, że w dalszym ciągu będę stale do Waszej dyspozycji – byśmy Razem mogli to dobro czynić i je pomnażać.

Granice okręgu wyborczego

Ulice: Jana Sobieskiego, Kosmonautów, Stefana Batorego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Jęczmienna, ks. Józefa Jagły, kard. Augusta Hlonda, Jana Dymka, Chabrowa, Kwiatowa, Stokrotki, Różana, 1 Maja od nr 42 do 66