Marian Gruszka

OKRĘG NR 3

Informacje o kandydacie

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Starego Knurowa

Dzięki Waszym głosom od dwóch kadencji pracuję w Radzie Miasta koncentrując się przede wszystkim na tym, aby poprawiała się jakość życia w naszym mieście. W szczególności skupiam się na przedsięwzięciach dotyczących Starego Knurowa. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach nastąpiły tu pozytywne zmiany. Ogromna inwestycja porządkująca gospodarkę wodno-ściekową umożliwiła nam przebudowę dróg i chodników, a także otwarła drogę do prowadzenia i planowania kolejnych inwestycji. Tak się stało wzdłuż ul. Koziełka. Warto także przypomnieć o remoncie łącznika pomiędzy ul. Koziełka a ul. Wolności. To zadanie było dla mnie zawsze priorytetem albowiem od wielu lat wnosili o to mieszkańcy. Remont ul. Karłowicza sprawił, że ten teren, aż do Rodzinnych Ogródków Działkowych, stał się miejscem rekreacji. Kolejnym efektem wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców jest montaż progów spowalniających na ul. Klasztornej. Już wkrótce ruszy remont ul. Moniuszki.

Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 13 to tylko początek zakrojonego na szeroką skalę planu rewitalizacji III Kolonii. Na naszych oczach zmienia się także ważny dla nas obiekt sportowy – Stadion przy ul. Dworcowej.

W przyszłej kadencji konieczna będzie modernizacja  bocznych ulic od ul. Koziełka. Musimy także poradzić sobie z odbiorem wód deszczowych w tej części miasta. Wiem, że oprócz inwestycji mieszkańcy oczekują atrakcyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Dlatego ważne było dla mnie doprowadzenie do remontu „kręgu” i zagospodarowanie terenu zielonego między ul. Ogana a ul. 1 Maja. Miejsca te integrują dziś rodziny, które korzystają z odbywających się tam w sezonie letnim festynów, które przygotowuję wspólnie z miejskim Centrum Kultury. Wielką popularnością cieszy się także Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.

Mieszkańcy mogą korzystać z urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, które z mojej inicjatywy zamontowano w dolinie pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Klasztorną. Dodatkowo cały ten teren został uporządkowany: wykonano chodniki, zamontowano ławki, powstała tam również ścieżka rowerowa. Oprócz działalności samorządowej kontynuuję pracę w organizacji pozarządowej. Od wielu lat biorę udział w przygotowywaniu Koncertów Charytatywnych, w których udział biorą osoby niepełnosprawne, podopieczni Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu gliwickiego.

Przez ostatnie cztery lata kierowałem pracą Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów. Mamy dobrą sytuację finansową miasta i niezwykle ambitny program dalszego zrównoważonego rozwoju Knurowa. W nadchodzących wyborach kandyduję do Rady Miasta, proszę o Państwa głos. Zapewniam, że podobnie jak do tej pory, z energią i zaangażowaniem będę wsłuchiwał się w oczekiwania mieszkańców Starego Knurowa i realizował zadania ważne dla wszystkich Knurowian.

Granice okręgu wyborczego

Ulice: Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego Paderewskiego, Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Pawła Stalmacha, Wita Stwosza, Sokoła, Szpitalna od nr 1 do 22, Jana Kochanowskiego, Karola Szymanowskiego, Targowa, Henryka Wieniawskiego, Aleja Spacerowa, Władysława Broniewskiego, Klasztorna, Kopalniana, 1 Maja od nr 1 do 40, Plebiscytowa, Plac Powstańców Śląskich, Wilsona od nr 1 do 32, Wolności, Jana Brzechwy, Józefa Janty, Mieczysława Karłowicza, Zofii Kossak-Szczuckiej, ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka, Łubinowa, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Ogrodowa, Pocztowa, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza, Floriana, dr. Floriana Ogana, Henryka Sienkiewicza, Chmielna, Wrzosowa, Jaśminowa, Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krucza, Karola Miarki, Emilii Plater, Stanisława Poniatowskiego, Poprzeczna, Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa, Stanisława Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury, Akacjowa