Edward Didek

OKRĘG NR 1

Informacje o kandydacie

Jestem kandydatem na radnego z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego ulicę Kapelanów Wojskowych, gdzie od dawna mieszkam. Jako knurowianin z dumą spoglądam na zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat. Mam jednak świadomość, że potrzebne są kolejne wyzwania i cele, by nasze miasto ciągle się rozwijało.

W marcu 2016 roku został złożony projekt obywatelski z podpisami do Sejmu w sprawie wypłaty za deputat węglowy dla emerytów i rencistów. Zebraliśmy ponad 126 tysięcy podpisów, w czym brałem czynny udział.

Mam wiele pomysłów, które jako radny mógłbym wcielić w życie. Jestem gorącym zwolennikiem budżetu obywatelskiego, abyśmy to my mieszkańcy mogli zdecydować, jaka inwestycja w danej chwili jest dla nas najważniejsza.

Chciałbym aktywnie działać w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Sportu, aby na naszym osiedlu były częstsze patrole służb mundurowych, co przełoży się na niezakłócanie ciszy nocnej.
Jako zapalony działkowiec zauważam potrzebę dbania o utrzymanie w jak najlepszym stanie zieleni, przycinkę drzew i krzewów na naszym osiedlu.

Proszę o Państwa głos w tegorocznych wyborach do Rady Miasta. Ze swojej strony obiecuję sumienną pracę na rzecz naszego miasta. Razem możemy więcej.

Granice okręgu wyborczego

Ulice: Lotników, Marynarzy, Piłsudczyków, 26 Stycznia, Wincentego Witosa, Aleja Lipowa, Dywizjonu 303, Władysława Sikorskiego, Jerzego Ziętka, Saperów, Legionów, Ułanów, Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 24 do 32, Szpitalna 29, Armii Krajowej, Jedności Narodowej, Kapelanów Wojskowych, Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna, Zimowa, Przedwiośnia