Beata Borys

OKRĘG NR 2

Informacje o kandydacie

Mieszkanka Knurowa od 30 lat, mężatka, dwoje dorosłych dzieci.

Pracuję jako pracownik Administracji w Placówce Oświatowej.

Jestem działaczem związkowym NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty biorąc aktywny udział w ochronie praw pracowniczych.

Udział w wyborach jest dla mnie ważnym wyzwaniem, którego podjęcie postaram się jak najlepiej wykorzystać, ponieważ czuję potrzebę aktywnego działania i niesienia pomocy mieszkańcom miasta Knurowa.

W swoich działaniach chciałabym zadbać o naszych szanownych seniorów, jak i o naszą przyszłość – nasze dzieci i młodzież.
Moim celem jest umożliwienie szerszego dostępu naszym seniorom do wiedzy z zakresu prawa i bezpieczeństwa oraz innych dziedzin społecznych. Nasze dzieci i młodzież chciałabym zainteresować nawiązaniem przyjaźni międzynarodowej w ramach Projektu Edukacyjno-Humanitarnego Face To Face With The Word „Przyjaźń dzieci świata” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego, wzajemne poszanowanie kultury, tradycji, a także wzajemnego szacunku do drugiego człowieka.
Wszystkim nam zależy na dobru dziecka więc dostrzegam potrzebę – choć na trochę – oderwać te nasze dzieciaki od ciągłego spędzania czasu na przysłowiowym „fejsie” lub „komórce”. I zachęcić do większego zaangażowania, jak i również krzewienia kultury fizycznej w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Proszę Mieszkańców Knurowa o zaufanie i głos w wyborach samorządowych.

Granice okręgu wyborczego

Ulice: Jana Sobieskiego, Kosmonautów, Stefana Batorego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Jęczmienna, ks. Józefa Jagły, kard. Augusta Hlonda, Jana Dymka, Chabrowa, Kwiatowa, Stokrotki, Różana, 1 Maja od nr 42 do 66