Barbara Telinga

OKRĘG NR 1

Informacje o kandydacie

61 lat, mężatka, dwóch dorosłych synów, dwójka wnucząt. Od października 2017 r. na emeryturze.

Przez 42 lata zawodowo zajmowałam się sprawami dotyczącymi oświaty, dlatego właśnie jej funkcjonowanie jest mi nadal szczególnie bliskie. W swojej pracy zawsze ceniłam to, że miałam kontakt z ludźmi, słuchałam ich potrzeb i starałam się pomóc. Swoje wieloletnie doświadczenie chciałabym wykorzystać w pracy radnej.

Jeśli zdobędę Państwa poparcie chciałabym się zająć sprawami oświaty, m.in. bezpieczeństwem dzieci w placówkach oświatowych, pomocą dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom, organizacją zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji.

Drugim obszarem, który jest mi szczególnie bliski są sprawy społeczne, np. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Granice okręgu wyborczego

Ulice: Lotników, Marynarzy, Piłsudczyków, 26 Stycznia, Wincentego Witosa, Aleja Lipowa, Dywizjonu 303, Władysława Sikorskiego, Jerzego Ziętka, Saperów, Legionów, Ułanów, Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 24 do 32, Szpitalna 29, Armii Krajowej, Jedności Narodowej, Kapelanów Wojskowych, Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna, Zimowa, Przedwiośnia