Barbara Karpińska

OKRĘG NR 2

Informacje o kandydacie

“Szlachetne myśli rodzą się w głowie, ale dojrzewają w sercu”

Barbara Karpińska – nauczycielka z 34-letnim stażem pedagogicznym. Pracująca w MSP nr 9 i MP nr 2 w Knurowie.

Nie reprezentuję żadnej partii politycznej. W wyborach samorządowych startuję pierwszy raz. Kandyduję, ponieważ czuję potrzebę działania na rzecz mojego miasta Knurowa.
Niejednokrotnie wykazywałam się inicjatywą, realizując projekty o charakterze charytatywnym. Wspólnie z uczniami brałam udział w Ogólnopolskim Projekcie pt.
,,Mój szkolny kolega z misji’’.

W bieżącym roku szkolnym zajęliśmy II miejsce w kategorii charytatywnej, a uzyskany dochód przekazaliśmy na wyposażenie szkoły w Mann (Afryka). Systematycznie wspieramy misje salezjańskie oraz misjonarza ojca Normana, który pochodzi z naszego miasta. Poza tym uczestniczę z moją rodziną w programie ,,Rodzina-Rodzinie’’ pod patronatem Caritas Polska (wspieramy finansowo rodzinę z Aleppo).

Dla mnie szczególnie ważne jest rozwijanie empatii, która uwrażliwia nas na uczucia innych ludzi. Stąd też chcę zaangażować się w następujące sprawy:

  • rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci w ramach działalności na rzecz oświaty sportu i kultury,
  • udzielanie pomocy ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym,
  • zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach naszego miasta.

Dziękuję za każdy głos.

Granice okręgu wyborczego

Ulice: Jana Sobieskiego, Kosmonautów, Stefana Batorego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Jęczmienna, ks. Józefa Jagły, kard. Augusta Hlonda, Jana Dymka, Chabrowa, Kwiatowa, Stokrotki, Różana, 1 Maja od nr 42 do 66